• oorsprong van het portret deel 2

  1 mei 2019

  Een van de vroegste vormen ons bekend, van het portret, zijn de 'opgewerkte' schedels die men gevonden heeft op de plek waar een van de oudste steden Jericho stond. Zo'n 8000 v Chr. ontstond hier een dodencultus die op de individuele mens was gericht.

  Deze schedels van de overledenen werden 'opgewerkt' met klei voor de huid, schelpen voor de ogen en echt haar. Deze 'portretten' werden waarschijnlijk zoveel mogelijk uit herinnering en beschrijving van de familie van de persoon gemodelleerd. Wat men ervan weet, werden deze 'schedel-portretten' in nissen in het huis van de familie bijgezet. Vergelijkbaar met ons huidige familie-fotootjes die wij vaak op het dressoir plaatsen of op een speciale plek aan de wand hangen.

  Het portret komt dus voort uit een dodenherdenking in de vorm van funeraire-kunst. 

  Hierbij ging het voornamelijk om 3-d voorstellingen.

  Een later voorbeeld van funeraire portretkunst maar dan 2-D kan men vinden rond 300 vChr. tot 100 nChr.in de Fajoemvallei van de Nijdelta in Egypte.

  Na de verovering van Alexander de Grote in de 4de eeuw vChr. bleven er Grieken achter om daar de boel te bewaken. De zogeheten Ptolemeers (afkomstig van de generaal Ptolemaes) gingen een multi- cultureel verbond aan met de Egyptische cultuur waarbij zij hun doden ook lieten mummificeren. Echter i.p.v. 'dodenmaskers'  aan te brengen, lieten zij geschilderde portretten aanbrengen op de plek waar het hoofd zich bevond. 

  Het paneel waarop dit portret was geschilderd werd in de windsels van de mummie vastgezet en krijgt hierdoor een bijna angstaanjagend echte uitstraling! Het is niet duidelijk hoe deze portretten tot stand zijn gekomen. Specialisten geloven dat ,vanwege het extreme realisme van deze conterfeitsels, ze geschilderd werden tijdens het leven van de personen.

  Waarschijnlijk werden de resultaten tijdens leven in het atrium van het familie-huis opgehangen  en na hun overlijden uitgezaagd en in de mummie geplaatst. Dat zou de verklaring kunnen zijn dat de panelen waarop de portretten geschilderd werden zo grof en ruw uitgezaagd zijn...Men denkt ook dat de mummies uiteindelijk rechtop geplaatst werden ergens in het huis zodat de levenden contact konden blijven houden met de doden.

  Dit is ook voor mij een reden geweest om met mijn 'Alter-ego' serie te beginnen als 'uitgezaagde' vormen.

  De Fajoemportretten werden vooral met encaustic (warme was) gespateld op de cederhouten panelen. Maar ook werd er temperaverf gebruikt.Je kunt deze portretten overal in musea verspreid over de wereld bekijken. Deze zijn vaak wonderbaarlijk mooi van kleur en textuur gebleven!

  Men kan dus wel stellen dat deze Fajoemportretten de eerste geschilderde portretten zijn uit onze beschaving!

  Waar het portret ook een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt is in midden-Italie in de Etruskische beschaving tussen 500 vChr. tot 100 vChr.De Etrusken cremeerden hun doden waardoor zij in het begin vooral lemen urnen gebruikten voor de as en waarop zij persoonlijke portretten boetseerden als deksel. Vele hiervan zijn in de graven (Tomben) teruggevonden...

  Later onder invloed van de Hellenistische kunst en die van de Romeinen veranderde hun sarcofagen in een soort dozen waarop de deksel vaak een liggende persoon staat afgebeeld met een duidelijk portret. In hun hand houden ze dikwijls een kom vast met een munt erin als betaalmiddel voor de 'veerman' van het dodenrijk.

  wordt vervolgd......

  Deel 2

  De Etrusken maakten vele bedscenes en niet alleen voor hun doden in allerlei verscheidene vormen zoals dit prachtige echtpaar in het Louvre die door hun handgebaren nog na honderden jaren willen communiceren...Vergelijkbaar met de Oude Grieken is dit stel in Archaische stijl vorm gegeven.

  Op deze deksel van een urm zijn de personen wel heel realistisch weergegeven in een geanimeerde pose. Je kunt je exact de betreffende familieleden herkennen! Het waren dan ook de Etrusken die door hun voorouderverering steeds meer het realisme gingen opzoeken.

  Deze Etruskische traditie is linea recta overgenomen door de Latijnen ook wel romeinen genoemd die deze vorm hebben geperfectioneerd. Ook zij droegen hun voorouders tijdens processies door rome mee als 'bustes'.

  Dit inspireerde mij om een soortgelijke Darwinistische 'Alter-ego' te maken met als titel "Mens of beest"

  De Romeinse portrettisten hadden heirdoor ontzaggelijk veel werk als men ziet hoeveel gebeeldhouwde portretten er over de hele wereld in grote musea tentoon gesteld zijn moet dit aan de lopende band vervaardigd zijn!

  Deze Vloedgolf aan Romeinse afbeeldingen van mensen is vergelijkbaar met onze huidige Tsunami aan fotootjes van familieleden die iedereen tegenwoordig in plakboeken of ingelijst op het dressoir bewaard worden....in dit opzicht hebben we nog steeds dezelfde neiging om het verleden vast te houden (.)

  The end

   

   

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 596 keer bekeken

 • Nocturne 5

  17 juli 2018

  The film Casablanca has been famed by many persons that it almost becomes a platitude to talk about it but..this black and white film has wonderful night-scenes which always captivates my imagination....

  This film directed by Michael Curiz is the story of love and suspence in world WarII and is situated in the Moroccan town Casablanca, then occupied by the Vichy-regime of France. The protagonists are Rick (the legendary Humphry Bogart) who is a ' nightclub'owner and Ilsa (the even legendary Ingrid Bergman)who is together with her Czech husband and freedomfighter Laszio on the run from the Nazi regime. Rick and Ilsa fall in love with each other but in the end have to seperate at the (beautiful night-scene) Airport!

  The mood of the film is of a subtle melancholy and plays in my memory continuesly in a soft 'penombre' of early morning or late at night atmosphere...

  The whole film has been shot in the Warner-studios so to create the beautiful atmosphere apart from the Airport sequence which has been made at the ' Van Nuys-Airport in Los Angeles.

  Both outside as inside-scenes are in Nocturnal mood!

  An impenetrable fog hangs all the time around the film and brings you into a sadness of which this story ends..The scenes are pregnant of a forboding conclusion. Although the 'good'  captain Louis Renault suggests Rick to join the French resistant army and the film ends with the more optimistic words, " Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship"...

  A true example of ' Night-Art' !

  to be continued....

   

   

   

  Lees meer >> | 0 Reacties | 534 keer bekeken

 • Nocturne 4

  1 juli 2018

  Specially in the Japanese woodcut-art nightscenes are beautifully suggested full of evening-mood and poetry.

  The full moon was and is a fascination in Japanese culture. During full moon literary people come together in one of their cottages somewhere in the mountains and gaze at the bright shining moon. Tradition has it that they compose together short or long poems about their feelings while looking towards the moon.

  The 'moon-gazing' is not onely some kind of romantic idea but symbolizes a profound spiritual condition. In these prints as in their poems they express the conciousness of eternal life and beauty:"everything flows and disappears but the moon will always be"!

  "Very brief:   Gleam of blossems in the treetops   on a moonlit night",

  Haiku composed by Matsuo Basho.

  Although in most of the traditional woodcuts the artists didn't use strong shades as in western art, they captured the mysterious stillness of the night in their scenes wonderfully adequate. While looking to these prints one immediately comes into a meditative mood and one can almost hear the rain fall on the straw umbrellas....

  The subtle reflections of moonlight and lantarns in the water always takes my breath away and brings me in a reflective mood....I get everytime inspired by these splendid works of Art!

  This is one of my nocturnes in which I express my reflective mood looking at a pool of water after a heavy shower. It is painted with oilpaint on canavas.

  To be continued...

   

  Lees meer >> | 1 Reactie | Reageer | 564 keer bekeken

 • Nocturnes 3

  18 juni 2018

  But of course not only in the West artists were fascinated by the night. Japanes poetry was already full of 'night-moods':

  "Many solemn nights    Blond moon, we stand and marvel....    Sleeping our noons away"

  was a Haiku of the great monk/poet Matsuo Basho! Staring into the night to watch the waning or waxing moon was a popular meditation in Japanese artistic circles. Specially in the 19th century 'Ukiyo e' period with her contemplation of the 'fleeting world', Japanese artists explored also the night with her past-times.

  Artists like Yoshitoshi, Hokusai and Hiroshige made wonderful nightscenes full of wonder and play of light...

  These woodcuts were again great inspiration for Western artists of the 19th century like James Mcneill Wisthler with his firework-scenes!

  But also the Dutch painter Vincent van Gogh was enchanted by artists like Hiroshige! He copied several works of him and used the typical Japanes way of compositions in his later works.

  Later Japanese and European masters inspired and 'borrowed' each other's work which in the end transformed both art-forms dramatically!

  To speak about myself, I also am much inspired by the Japanese way of depicting and suggesting Nocturnal-moods! I am still (since my Hippie-times)  a lover of the haikus from Basho, Buson or Issa...

  The ex-Nabis painter from Switzerland Felix Valloton also underwent a metamorphoses...

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 499 keer bekeken

 • Nocturnes 2

  12 juni 2018

  By who and by what was Alfred Hitchcock also inspired for his nightscenes? Round the early twenties of the 20th century the French/Hungarian photographer/artist Brassai was exploring night-life in Paris....The city of light! His wonderfully pictures show an almost 'suspenced'city where all kind of dark business was going on. He as a true 'Artist of the Night' saw the potential of the night as an artistic expression. In his own words: " in order to capture the beauty of streets and garden in the rain and fog, and to capture Paris by night". Gyula Halasz what was his true name was of Armenian and Hungarian descent and came to Paris in his early years. He  started to roam the streets of Paris to find the 'Plutonic' beauty of light and darkness.

  His images show the lonelyness of Men in the great city. Perhaps of being an immigrant himself he could easely indentify with the 'night-people' and 'night-scenes' he encountered during his walks through Paris. 

  To be continued....

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 635 keer bekeken

 • Nocturnes 1

  20 april 2018

  From my early years as an artist I was fascinated by 'nightscenes' like a (lighted) telephone boot or an exit of a cinema. I love the (quiet) atmosphere of night-time where things get lonely. The distant sound of a car or the slamming of a door. Specially I like to look how the light of street lantarns play with the surrounding objects and give them their long shades.It has something magical and it gives me a reflective mood. You could say like the song "A mood indigo" because in the evening the yellow light of day fades away to make place for Indigo-blue of the night (the colour I like the most!) My first inspiration was in my twenties when during my academy-days on the Rietveld Academie in Amsterdam I made my first ' Grand Tour' through Italy. When I visited Florence I was struck by a fresco of the early fourteen century painter Taddeo Gaddi in Santa Croce where he painted an 'Annunciation to the shepherds-scene' . 

  I was so much touched by the way Taddeo painted the soft warm light which comes from the angel and shines on the hilly landscape and the sleeping shepherds! This mysterious light which illuminates the scene never disappeard from my memory and I think I'm still trying to find this magic in my own 'Nocturnes'.

  After this incredible encounter with the 'Annunciation" I found more inspiring 'Artists of the Night' like Alfred Hitchcock. In his films full of suspension I find the same fascination for the 'Dark' and the 'Light' of street-lantarns and lighted windows.He actually paints his night-scenes with the camera! His scenes are carefully composed in the studio to get the long shadows which makes his films so captivating. It is well known that Hitschcock got his inspiration for these street-scenes from the Amercan painter Edward Hopper who also was a true 'Artist of the Night'!

  One of Hoppers best Night-scene is the painting 'Nighthawks' (other name for prostitutes) where he shows the true mood of a dark lonely street with a brightly lit 'Diner' where a lonely man had picked-up a woman. The reflected light on the pavement outside is particularly well observed and beautifully painted. Also it seems that Hopper carefully re-composed the light-effect in his studio to get a strong expression of solitude.Hitchcock also made in one of his films ' The 39 steps'  an almost complete copy of an etching of Hopper in which he shows a breathtaking scene of a walking man on a streetcorner. Hitchcock although using the same kind of light and almost similar place, changed it towards two men waiting for the protagonist  Richard Hannay underneath a street-lantarn.

  to be continued!

  Although 'night-scenes'were always painted through the history of Art, The romantics used this form of 'mood-expression' quite often. This famous painting made by Caspar David Friedrich with two (philosophers?) looking out towards the sunset gives a particularly reflective mood to the atmosphere of the painting. This was also the time (early 19th century) that Wolfgang Goethe wrote his 'Farbenlehre'wherein he stated that the 'true'colours Blue and Yellow are seen at sunrise and sunset, in other words between light and dark. 

  Goethe puts in his 'polarities' the different moods we all experience in these precious moments. In the 'Hymns to the Night' the poet Novalis (early 19th century) expresses these feelings profoundly in verse 2; "Must the morning always return? Must the despotism of the earthly never cease? Unholy activity consumes the angel-visit of the Night..........".For the Romantics 'Night' had as well the security of the all surounded darkness like the market-scenes of the Dutsch painter Petrus van Schendel, as the unsuspected abyss of an unknown 'nightmare' like the Swiss/British...

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 1003 keer bekeken

 • Rudice skaly

  18 juni 2017

  After being for more then 2 weeks in my beloved Czech-Republic I travelled to Moravsky kras in East-part of Czech. This part I already knew quite well but again I found a very special 'skaly' of white stone with a beautiful cave between the shrubs.

  I was excited to be there and paint this pre-historic cave-dwelling. After dropping-off from the bus in Rudice I had to find the path to this 'Skaly' and first one doesn't see anything apart from hills and trees but after taking a sidepath I suddenly descended into the midst of this rockformation.

  You never quite know before if the light is alright to paint and I was overjoyed to see I'd chosen the right moment of the day! There was also quite some shade to sit under and paint without being too much disturbed by sharp sunlight on my paper.

  I went twice to this place to make two different Watercolours of it. The weather was on both days excellent.

  The first is made with four coloured ink size: 40 x 50 cm.

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 544 keer bekeken

 • Travels with Maarten

  6 juni 2017

  Today I arrived again in Czech republic to start my traveling for making pictures. First I will sort-out my materials and paper to be well equiped when I start off! It's always difficult to start again after the winterbreak working in the studio and to change the safe walls of my studio to the 'open air'. So that's why I often make some quick sketches during waiting in the Airport. Also the best way to avoid boredom! ;-)

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 520 keer bekeken

 • 21-05-2017

  21 mei 2017

  Vandaag gewerkt aan de opbouw van mijn nieuwe site bij Exto! Vanmiddag geef ik de workshop 'Klassiek schilderen' in de wackersacademie in Amsterdam.

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 476 keer bekeken

 • Meer blogs >>